TRÆPILLER PÅ LAGER! 🔥

RĂĄdgiving:22523100

Vores dygtige rådgivere sidder klar til at hjælpe dig

RĂĄdgiving:22523100

Vores dygtige rådgivere sidder klar til at hjælpe dig

Laxå Træpiller 8mm 832kg

🇸🇪 Laxå Træpiller 6mm 832kg

kr.2,400.00
Brændværdi > 5,2 kwh/kg Vand ≤ 8,0 % Aske ≤ 0,3...
Laxå Træpiller 8mm 832kg

🇸🇪 Laxå Træpiller 8mm 832kg

kr.2,400.00
Brændværdi > 5,2 kwh/kg Vand ≤ 8,0 % Aske ≤ 0,3...

Vi er Danmarks nye leverandør af træpiller til private

Træpillershoppen.dk er Danmarks nye leverandør af træpiller til private. Vi er til for at sikre, at du har adgang til en stabil forsyningskæde af billige træpiller. Så kommer du ikke til at fryse, når det bliver vinter.

Vi er Danmarks nye leverandør af træpiller til private

Træpillershoppen.dk er Danmarks nye leverandør af træpiller til private. Vi er til for at sikre, at du har adgang til en stabil forsyningskæde af billige træpiller. Så kommer du ikke til at fryse, når det bliver vinter.

Hvorfor er der brug for endnu en leverandør af træpiller?

Godt spørgsmål. Men for os er det ikke svært at svare på.

I en tid med enorm usikkerhed på det europæiske marked for træpiller (og markedet for alle opvarmningsmetoder generelt) kalder forbrugerne på større forsyningssikkerhed og stærkere forsyningskæder. Træpillershoppen vil være med til at sikre, at danskerne kan fyre trygt og sikkert med træpiller. 

Det gælder ikke bare i 2022, hvor forsyningen af træpiller har været udfordret. Det gælder i høj grad også i tiderne, der følger.

Træpiller er et rigtig godt middel at fyre med. Det er både grønt og klimavenligt, nemt og langt det meste af tiden også en af de billigste metoder til at opvarme sit hjem på. Dét er også blandt de mange grunde til, at et stigende antal danskere i de sidste mange år har investeret i træpillefyr. På sigt er det også ad lovgivningens vej bestemt, at alle de fossile brændselsmetoder til at opvarme ens hjem med skal udfases. 

Jo, træpiller er kommet for at blive i rigtig lang tid. Træpiller brænder for os – og vi brænder for træpiller. Netop derfor finder vi plads på markedet til at etablere endnu en god, solid træpillehandel.

3 fordele ved at bestille træpiller hos træpillershoppen

  1. Træpiller af høj kvalitet

Hos Træpillershoppen finder du udelukkende træpiller af høj kvalitet. Pillerne har høj brændværdi og en lav grad af smuld, hvilket gør, at du får ekstra meget varme ud af dem.

  1. Billige træpiller

Vi forhandler billige træpiller. Du skal ikke altid kigge på selve prisen pr. kg eller prisen pr. pose – det er også vigtigt at holde øje med brændværdien i pillerne. En billig sæk med piller af relativt lav brændværdi giver dig ikke lige så meget varme som en dyrere sæk med piller af høj brændværdi. Du skal derfor altid se efter hvor meget brændværdi du får pr. krone. Og hos os er denne faktor høj.

  1. Hurtig levering på træpiller

Vi står for hurtig levering af træpiller, når du bestiller hos os. Det synes vi er det eneste rimelige – at have sikker og stabil opvarmning i sit hjem er, i vores øjne, en menneskeret.

Derfor skal du fyre med træpiller

Der findes mange gode grunde til at fyre med træpiller. Herunder får du en liste med mange gode grunde til at fyre med træpiller hjemme hos dig.

Træpiller er en fornyelig energikilde

Der er en afgørende forskel på træpiller og fossile brændsler. For hvor fossile brændstoffer ligger i jorden i begrænsede mængder, så genskaber kilden til træpiller (træ) sig selv over relativt kort tid. At træ er et materiale, der relativt hurtigt kan genskabes efter forbrug af træet er en afgørende fordel ved at bruge træpiller til at fyre med.

Træpiller er bæredygtige

Ikke bare er træpiller en fornyelig energikilde – det er også langt hen ad vejen bæredygtigt. Konkret betyder det, at vi bruger færre træer til at presse træpiller af end der kan nå at vokse tilbage på industriens egen bekostning. Desuden er det ikke kun træ, der fældes, som udgør en kilde til træpiller. En meget stor mængde træpiller presses nemlig også af biprodukterne (savsmuld og øvrige rester fra træ) fra processeringen og behandlingen af træ i andre industrier. Træpiller kan også presses ud af træ, der kommer fra brugte møbler og genbrugsmateriale.

Træpiller er billige at fyre med

Træpiller udgør under normale forhold en billig opvarmningskilde – også i 2022, hvor samtlige opvarmningsmetoder er steget i pris. Rundt regnet koster træpiller under normale forhold omkring det halve af hvad det koster at fyre med fossile brændsler.

En af årsagerne til, at træpiller er så effektive at fyre med, er de meget effektive træpillefyr, som du i dag kan finde på markedet. De bedste træpillefyr derude omdanner nemlig op til 90% af energien indeholdt i træpiller til varme, som sendes direkte ind i radiatorerne i dit hus. Den høje varmeudnyttelse i træpiller er med til at gøre dem til en ekstremt effektiv opvarmningskilde – og dermed også en billig en af slagsen.

Det er let at vedligeholde træpillefyr

Der er ikke meget arbejde forbundet med at vedligeholde et træpillefyr. En gang om ugen skal det fyldes op med træpiller (og langt sjældnere, når vi ikke er i sæson). Ved opfyldning husker du desuden at tømme askebeholderne for aske fra det tidligere læs træpiller, som den har brændt af. Det var det!

En gang hvert halve år skal fyret have et halvårstjek. Det er ikke særlig kompliceret, er hurtigt klaret – og du kan selv stå for det. Se herunder hvordan du fx giver et nyt træpillefyr fra Vølund et halvårstjek.

Rensning og vedligeholdelse af Vølund Pellux 100 pillefyr stokerfyr

Det er klimavenligt at fyre med træpiller

Hvad med når man brænder træpiller af? Skaber det ikke drivhusgasser? CO2?

Jo, det er rigtigt nok. Forbrænding af træpiller udgiver det CO2, der er indeholdt i træpillerne. Her skal man bare lige huske, at den mængde CO2, der udledes i forbindelse med afbrænding af træpillerne er CO2, som træet oprindeligt har optaget fra atmosfæren i sin levetid. Du slipper altså ikke noget ud i luften, som ikke har været der før. Og fremtidige træer, der vokser op der, hvor træerne, der blev til dine træpiller, har stået, vil optage den samme mængde CO2 igen. Træerne indgår altså i en komplet cyklus, der sørger for at optage, udånde og efterfølgende igen optage CO2.

At fyre med træpiller er godt for klimaet

Som vi nævnte før er det godt for klimaet at fyre med træpiller. Langt de fleste træpiller er nemlig produceret ud af genbrugsmaterialer. Det kan fx være biprodukter og rester fra øvrige produktioner, der involverer bearbejdelsen af træ. Træpiller produceres også ud af genbrugstræ fra gamle møbler, skure osv. Konkret betyder det, at træpiller faktisk ikke produceres ved at fælde flere træer i skoven. 

Dette faktum er med til at gøre fyring med træpiller til en let fornyelig opvarmningskilde. Industrien kan nemlig selv følge med i genplantningen af de træer, som træpilleproduktionen lægger beslag på fra naturens side.

Den CO2, som udledes når man brænder træpiller af i et træpillefyr, er CO2, som træet har optaget fra atmosfæren i sin levetid. CO2’en er altså ikke noget, der bliver produceret ved afbrænding – det er allerede i træet, og træet har i sin levetid “hevet” CO2’en ud af luften. Det vil fremtidige træer, der genplantes for at erstatte det afbrændte træ, også gøre. På den måde arbejder hele træpilleindustrien med sit eget lukkede økosystem, der konstant holdes i balance – så længe man husker at plante lige så mange træer, som man fælder.

I øvrigt virker fossile brændstoffer på samme måde et stykke hen ad vejen. Fossile brændstoffer er i virkeligheden gammel organisk materiale, som for mange millioner år siden har optaget CO2 fra jordens atmosfære. 

Men hvor man med træer relativt nemt, billigt og hurtigt kan plante nye træer, der kan optage den CO2, som afbrændte træpiller slipper fri i atmosfæren, så gør det samme sig slet ikke gældende for afbrændingen af fossile brændstoffer. Fossile brændstoffer er nemlig ikke fornyelige energikilder. Årsagen er, at fossile brændstoffer dannes over mange millioner af år. Det er en proces, der ikke kan holde trit med det tempo, vi afbrænder fossile brændstoffer i. En dag løber vi simpelthen tør for fossile brændstoffer.

I øjeblikket er vi dog ikke i risiko for at løbe tør for træ. Industrien har efterhånden arbejdet sig selv op på et bæredygtigt niveau. Faktisk viser et nyligt studie, at der er flere træer på jordkloden i dag end der var for 35 år siden. På trods af øvrige negative klimatendenser er denne udvikling, set isoleret for sig selv, ganske positiv.

Hvorfor svinger prisen på træpiller?

Prisen på træpiller har i 2022 været udsat for noget af en rutsjebanetur. Og det har desværre ikke gået den rigtige vej.

Problemet med priser på opvarmningskilder er ikke enestående for træpiller som opvarmningskilde. Og her skal man finde en af årsagerne til, at træpiller er blevet så dyre. For med de europæiske forsyningsproblemer ang. naturgas efter krigsudbruddet i Ukraine i februar 2022 er efterspørgslen efter andre energikilder steget markant. Dette inkluderer også efterspørgslen på træpiller.

Og med en højere efterspørgsel stiger prisen. 

Da prisen tilbage i marts-april begyndte at stige på træpiller var mange forbrugere ude og tænke i hamstring. Man ville simpelthen handle stort ind af træpiller for at sikre, at man havde godt med piller på lager, hvis nu priserne skulle stige endnu mere. Og det må siges at være blevet til noget af en selvopfyldende profeti. For hamstrings-mentaliteten betyder, at efterspørgslen stiger (om end ret “kunstigt”) endnu mere i en kort periode – og så bliver prisforøgningen selvforstærkende.

Men det er ikke bare efterspørgslen på træpiller, der er steget. Udbuddet har også været faldende, og her kan man – igen, igen – finde en af årsagerne hos manglende import fra Rusland. De internationale sanktioner mod Rusland har betydet et stop for import af mange ting – også træ til træpiller. Det har efterladt et hul i markedet, som den europæiske industri er ved at løse. 

Men mens løsningerne udarbejdes oplever vi desværre stigende priser. Det er vigtigt at betone, at de høje priser på træpiller i 2022 forventes at være midlertidige, indtil nye forsyningskæder er etablerede og reguleringer følger med. Industrien forventer intet andet end, at problemerne løser sig i løbet af 2023, så vi til næste vinter igen kan fyre billigt med træpiller.

Sådan fremstilles træpiller

Træpiller er lavet ud af mange forskellige typer af råmaterialer. Savsmuld fra bearbejdelsen af træ i produktioner er en af de helt store kilder til træpiller. Afskrællet bark, mindre grene og dele af stammer og selv endda små træspåner fra bearbejdelsen af andet træ – alt sammen indgår det i produktionen af træpiller, som vi kan fyre med.

Produktionen af træpiller er derfor i høj grad udslagsgivende for, at træ-industrien arbejder med så lidt spild af træ som den gør. Det er nemlig alle restprodukter fra produktionen, der kan laves til dette glimrende fyringsmateriale.

Produktionen af træpiller

Først reducerer man alle disse forskellige restprodukter og træmaterialer til den samme størrelse og format. Det sker ved, at man fodrer al træet ned i en stor ophugger-maskine. Her pulveriseres råmaterialet til mindre stykker og splinter. Det efterfølgende træmateriale indeholder stadig meget fugt, så efterfølgende lægges det ind i en tørrer, der reducerer vandindholdet i materialet til mellem 11 og 12%. 

Herefter kommer træ-materialet igen ind i en mølle, hvor det forfines endnu mere, indtil det omtrent når en størrelse, der svarer til riskorn. Herfra transporteres materialet nu til en presser, der laver selve pillerne. Under selve sammenpresningen af træpillerne dannes der varme, og denne varme forårsager en frigivelse af et naturligt stof fra træet, der fungerer som bindemiddel i processen. Når træet er presset til træpiller forbliver det derfor i denne form. 

Til sidst kommer pillerne ind i en køler, hvor de køles ned til stuetemperatur. Evt. overskydende savsmuld fra produktionen sorteres fra, og genbruges til at danne flere træpiller, eller som brændstof til at holde tørreren kørende.

Til sidst pakkes træpillerne i sætte og på paller. Så er de parate til at blive leveret til forhandlere og forbrugere.Sådan opbevarer du træpiller

Når man handler træpiller, så giver det ofte mening at bestille store læs af gangen. Det er der flere fordele ved. For det første sparer du transportomkostninger på store læs, da lastbilerne ikke skal køre lige så mange gange frem og tilbage. Men for det andet, så er det også tidsbesparende ikke at skulle hente træpiller fra forhandleren hele tiden. Til sidst tjener et stort lager af træpiller derhjemme også som en god privat varmeforsikring. Det er nu bare rart at have godt med træpiller på lager, når det er sådan man fyrer op derhjemme.

Imidlertid skal du også være opmærksom på hvordan du opbevarer dine træpiller. Hvis du opbevarer dem forkert, så risikerer du nemlig, at der går fugt i træpillerne. Så brænder de ikke lige så godt – og i værste fald slet ikke. Hvis træpillerne får for meget fugt kan de også begynde at gå i opløsning og smuldre. Og så kan du lige så godt hælde dem ud i skovbunden.

Så hvordan er det bedst at opbevare træpillerne? 

Det vigtigste er simpelthen, at du opbevarer træpillerne tørt. Det betyder, at de skal være skærmet mod regn og kondens. Det kan du bedst gøre ved at opbevare træpillerne i en kælder, et udhus eller en stald, hvor taget holder. Har du adgang til en silo eller et lager, så kan du også med fordel opbevare træpillerne der.

Hvilke træpiller skal du vælge?

Når du skal ud og finde træpiller, så er det vigtigt, at du finder træpiller i en ordentlig kvalitet.

Kvaliteten på træpiller svinger nemlig fra producent til producent. Og hvis du investerer i for billige træpiller, så risikerer du nemlig flere ting. For det første, så kan fugtigheden i træpillerne være høj. Og en høj fugtighed betyder en ringere forbrænding – og i værste fald smuldrende træpiller.

Når vi taler om smuld, så er det en anden ting, som du også vil opleve, hvis du køber dine træpiller i en lav kvalitet. Her vil smuldindholdet i poserne nemlig være højt, og det resulterer igen i en dårlig forbrænding.

For det tredje, så er brændværdien i en god træpille også noget at kigge efter. Træpiller kommer nemlig med forskellig brændværdi. Brændværdien er et udtryk for hvor meget energi, en træpille indeholder – det er denne energi, som et træpillefyr kan omdanne til varme i dit hjem. Jo højere brændværdi, desto mere varme kan en enkelt træpille generere.

Mere om brændværdien i træpiller

Det er godt at have styr på brændværdien i træpiller. Brændværdien fortæller nemlig noget om hvor meget varme du kan få ud af træpillerne.

Brændværdien i en træpille er en direkte konsekvens af hvor meget aske og fugt, en træpille indeholder. Aske er træmateriale, der allerede er forbrændt, så det indeholder ingen varmeenergi – og fugt brænder ikke, men fordamper derimod. 

Træpillers brændværdi varierer typisk i et interval mellem 4,6 kWh pr. kg. og 5,1 kWh pr. kg. 

Brændværdi og pris på træpiller

Mange begår den fejl, når de skal købe træpiller, at de udelukkende ser på prisen pr. kg. Så køber de de træpiller, der koster mindst pr. kg., og så synes man, at man har gjort en god handel.

Men det handler faktisk ikke om hvor mange kg. træpiller du kan få for prisen. Det handler derimod om mængden af brændværdi, du får for prisen. Lad os give et eksempel.

Palle 1
900 kg. træpiller
Brændværdi: 4,6 kWh pr. kg.
Pris: kr. 3600,-
Pris pr. kg.: kr. 4,-
Pris pr. kWh: kr. 0,87,-

Palle 2
900 kg. træpiller
Brændværdi: 5,1 kWh pr. kg.
Pris: kr. 3900,-
Pris pr. kg.: kr. 4,33,-
Pris pr. kWh: kr. 0,85,-

De fleste ville være tilbøjelige til at købe palle 1, simpelthen fordi prisen pr. kg. på den palle virker til at være lavere. Men når man tager højde for brændværdien i pillerne på begge paller, så er det pludselig palle 2, der er den mest fordelagtige at købe. Selvom udgiften nu og her er større, så er der mere brændværdi i pillerne. Konkret betyder det, at de holder længere, giver mere varme – og at der dermed går længere tid før du igen skal ud og investere i flere træpiller.

Kan jeg bruge 8 mm træpiller til et 6 mm fyr og omvendt?

I udgangspunktet er det bedst at bruge den størrelse træpiller, som dit fyr er indstillet til at bruge. Når det er sagt, så plejer der i de fleste moderne træpillefyr ikke at være noget i vejen for at bruge en anden størrelse træpiller, hvis dem, man skulle bruge, er udsolgt. Hvis du er i tvivl bør du kontakte producenten af dit pillefyr, og høre dem ad.

Hvor mange træpiller skal du bruge om året?

Hvor mange træpiller, man skal bruge om året, afhænger selvfølgelig af hjemmets størrelse, hvor godt der er isoleret og hvilke forbrugsvaner man har. Tommelfingerreglen for et års forbrug af træpiller til et almindeligt parcelhus er, at med 5 tons løber man ikke tør – men vi ser alligevel forbrug, der svinger i begge retninger ud fra dette estimat.

Vi kan beregne hvor mange kg. træpiller en husstand skal bruge om året ud fra varmeforbruget i kWh. En gennemsnitsfamilie i et parcelhus på 130 m2 bruger ca. 18 MWh i varme om året. Omregnet til træpiller (med udgangspunkt i en brændværdi pr. kg. på 5 kWh) skal du hertil bruge 3,6 tons træpiller. 

Rundt regnet svarer det til 4 hele paller træpiller, som du skal bruge om året til at opvarme et gennemsnitshus.

Skal du fyre med 6 mm træpiller eller 8 mm træpiller?

I udgangspunktet skal du selvfølgelig fyre med træpiller af den størrelse, som dit træpillefyr er indstillet til at kunne tage. Når det er sagt, så kan træpillefyr, der er indstillet til 8 mm træpiller, altid nemt tage 6 mm træpiller.

Og ifølge nogle producenter kan det faktisk komme dig som forbruger til fordel at bruge 6 mm træpiller istedet for 8 mm træpiller.

Årsagen er, at nylige undersøgelser angiveligt har vist, at 6 mm træpiller “slår” 8 mm træpiller på stort set alle parametre. 6 mm træpiller brænder simpelthen bedre end 8 mm træpiller. Derudover skulle de også være mere skånsomme mod dit træpillefyr. Træpillershoppen har ikke kunnet bekræfte disse udsagn, men vi tager dem med for god ordens skyld.

FAQ om træpiller

At fyre med træpiller er normalt en af de billigste måder at opvarme hjemmet på. Dog kan prisen på træpiller svinge fra tid til anden, som vi har set i 2022. Årsagerne er mange, men kan primært tilskrives Ukraine-Rusland-krigen i 2022, der har haft en negativ indvirkning på træpillernes internationale forsyningskæder.

Om året bruger en gennemsnitlig husholdning 4 paller træpiller til at opvarme med. Prisen på 4 paller varierer fra 6.780 kr. til 24.000 kr. Per måned svarer det til et gennemsnitligt varmeforbrug på 565-2.000 kr.

Træpiller laves primært ud af restprodukter fra bearbejdning af træ til øvrige formål. Disse restprodukter er bl.a. savsmuld, splinter, flis samt mindre grene og stammer. Disse ophugges, tørres, pulveriseres yderligere og presses til sidst sammen til træpiller, som du kan fyre med.

En gennemsnitlig husholdning bruger typisk 3,5-5,5 ton træpiller om året. Tommelfingerreglen er, at et års indkøb af træpiller til et hjem af gennemsnitlig størrelse og med fin isolering er 5 ton.

De bedste træpiller er dem med høj brændværdi, en lav grad af smuld og et lavt aske- og væskeindhold. Specifik er træpiller med de følgende specifikationer kategoriseret som høj-kvalitetstræpiller:

Effektiv brændværdi: > 4,9 kWh
Vandindhold: < 5%
Askeindhold: < 1%
Smuld: < 1%